tillämpas

Användning: Mest använt i vetenskapliga sammahang för att kontrastera mot mer teoretisk vetenskap. Förekommer främst i form av perfekt particip. Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan kan gälla en. Vanliga konstruktioner: tillämpa något: Etymologi: Sedan Exempel på hur man använder ordet "tillämpas i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. Förordningar och beslut blir automatiskt bindande i hela EU den dag de träder i kraft. Direktiv måste införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning. Kommissionen kontrollerar att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt och i tid och vidtar åtgärder om så inte är fallet. tillämpas