stämpelskatt

Lagfartskostnad. Här kan du läsa information om stämpelskatt (lagfartskostnad), hur stor den är och när du inte behöver betala den. Läs mer här. Stämpelskatt är en skatt som tas ut vid registrering av ägarbyte för en fastighet eller i samband med inteckning i en fastighet. Stämpelskatt är en skatt som betalas när inköp sker av fastighet eller tomträtt alternativt vid inteckning av en fastighet.